برنامه های آتی


سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت برگزاری جایزه نوآوری صنعت پتروشیمی (PGPIC Innovation Award) بر اساس شاخص‌های استاندارد روز دنیا و تلاش برای بین‌المللی نمودن جایزه مذکور