مدل جایزه

مدل جایزه همایش پتروفن ۱۴۰۲


این جایزه بر اساس مدل‌های استاندارد داخلی و بین المللی از جمله جایزه بین المللی ICIS، استاندارد ISO56000، جایزه بین المللی توسعه فناوری WPC و مدل جایزه نوآوری طراحی و اعتبارسنجی شده است. در این جایزه شرکت‌ها در 10 حوزه زیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

جهت آشنایی با نحوه تکمیل فرم اظهارنامه، روی جایزه مورد نظر کلیک نمایید.


نوآوری دیجیتال

نوآوری دیجیتال

نوآوری در خدمت

نوآوری در خدمت

نوآوری در فرایند

نوآوری در فرایند

نوآوری در محصول

نوآوری در محصول

شرکت برتر در نوآوری

شرکت برتر در نوآوری

نوآوری در مدل کسب و کار

نوآوری در مدل کسب و کار

ساخت داخل و فناوری‌های نوین

ساخت داخل و فناوری‌های نوین

نوآور برتر

نوآور برتر

مدیر نوآور

مدیر نوآور

نوآوری سبز

نوآوری سبز