معرفی جایزه نوآوری پتروشیمی


فناوری و نوآوری در دنیای امروز نقش چشمگیری در رقابت­پذیری بنگاه­های اقتصادی ایفا نموده و کلید مزیت رقابتی در بازارهای جهانی و خلق ثروت ملی، به شمار می­رود. در این راستا هلدینگ خلیج فارس در 3 سال گذشته اقدام به ارزیابی فناورانه و نوآورانه شرکت‌های گروه خلیج فارس نموده است، همچنین در سال 1400 مدل عملیاتی مدیریت فناوری و نوآوری را در سطح گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس طراحی و ابلاغ نموده است.

از آنجا که توسعه پایدار فناورانه و نوآورانه لازمه بقا و پایداری صنعت پتروشیمی می‌باشد و این مهم، نیازمند ایجاد هم‌افزایی بین متخصصان و صاحب‌نظران صنعت است، گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با توجه به بلوغ مدل پیاده شده در سطح گروه و با هدف ارتقای سطح نوآوری در صنعت پتروشیمی ایران، تصمیم به برگزاری جایزه نوآوری پتروشیمی در سطح کشور را دارد.