درباره همایش پتروفن


رویداد پتروفن، یک رویداد بزرگ با هدف توسعه پایدار فناوری و نوآوری در صنعت پتروشیمی است. این رویداد برای اولین بار در سال 1401 برگزار گردید که متولی برگزاری این رویداد هلدینگ خلیج فارس می‌باشد.
این رویداد از دوبخش تشکیل شده است:
1- جایزه نوآوری صنعت پتروشیمی: در این بخش، به شرکت‌های پتروشیمی پیشرو در نوآوری و فنآوری در حوزه های مختلف جوایزی اهدا می‌‌شود.
2-رویداد تخصصی تقاضا محور(Revers pitch): این بخش از رویداد جهت رفع نیازهای فناورانه و عملیاتی شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس برگزار می‌گردد و بستری مناسب جهت حمایت از ساخت داخل و شرکت‌های دانش بنیان و فناور است.