معرفی رویداد ارائه معکوس (Revers Pitch)

رویداد ارائه معکوس همایش پتروفن


این رویداد تخصصی تقاضا محور (Revers Pitch) با رویکرد ارتقا ساخت داخل و خودکفایی نقش بسزایی در بهمرسانی نیازهای فناورانه و گلوگاهی شرکت‌های تابعه هلدینگ و زیست بوم دانش‌بنیان کشور ایفا کرد. وجه تمایز اصلی همایش پتروفن با سایر نمایشگاه‌ها و همایش‌ها می‌توان به این مورد اشاره کرد که در همایش پتروفن شرکت‌های زیرمجموعه به ارائه نیازمندی‌های خود ‌پرداختند و در راستای تحقق شعار سال، بستر مناسبی در جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم آمد تا بتوانند از نزدیک و در تعامل با شرکت‌های زیرمجموعه، از ظرفیت خود در جهت رفع نیازهای فناورانه و عملیاتی استفاده نمایند.

حوزه‌های نیاز فناورانه


این همایش با شناسایی نیاز‌های فناورانه شرکت‌های پتروشیمی تابعه در 7 حوزه اصلی و مرتبط صنعت، گامی بزرگ در راستای همرسانی شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس و زیست بوم دانش‌بنیان کشور به منظور تکمیل و توسعه زنجیره تامین، زنجیره ارزش، توسعه فناوری و خودکفایی برداشت.