شماره: 3311
1402/08/27
انعکاس نشست خبری رویداد پتروفن 1402در خبرگزاری ها
انعکاس نشست خبری رویداد پتروفن 1402در خبرگزاری ها

انعکاس نشست خبری رویداد پتروفن 1402در خبرگزاری ها

انعکاس نشست خبری رویداد پتروفن 1402در خبرگزاری ها که با حضور گروهی از خبرنگاران با هدف هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و بازیگران اصلی صنعت پتروشیمی کشور و ارتباط بی‌واسطه بین شرکت‌های دانش‌بنیان با صنعت پتروشیمی و طرح نیازهای هلدینگ خلیج‌فارس برگزار شد، به این قرار:

 

حق انتشار محفوظ است ©