• رادیو پترووفن/روز اول

  رادیو پترووفن/روز اول

 • مهندس نشان‌زاده/معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار پتروشیمی خلیج فارس

  مهندس نشان‌زاده/معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار پتروشیمی خلیج فارس

 • رادیو پترووفن/روز دوم

  رادیو پترووفن/روز دوم

 • فیلم/آغاز پتروفن 1402

  فیلم/آغاز پتروفن 1402

 • فیلم/رونمایی از کمپرسور هویزه

  فیلم/رونمایی از کمپرسور هویزه

 • فیلم/نشست خبری رویداد پتروفن1402

  فیلم/نشست خبری رویداد پتروفن1402

 • فیلم/90درصد صنعت پتروشیمی داخلی سازی شده است

  فیلم/90درصد صنعت پتروشیمی داخلی سازی شده است

 • مهندس نشان‌زاده/معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار پتروشیمی خلیج فارس

  مهندس نشان‌زاده/معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار پتروشیمی خلیج فارس

 • دکتر علی عسکری/مدیرعامل پتروشیمی خلیج فارس

  دکتر علی عسکری/مدیرعامل پتروشیمی خلیج فارس

 • دکتر خیاطیان/ رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی

  دکتر خیاطیان/ رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی

 • دکتر قانعی/ مدیرعامل پترول ودستیار مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در توسعه صنایع دانش بنیان و پائین دستی پتروشیمی

  دکتر قانعی/ مدیرعامل پترول ودستیار مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در توسعه صنایع دانش بنیان و پائین دستی پتروشیمی

 • دکتر کیانی/مدیرعامل پتروشیمی هویزه

  دکتر کیانی/مدیرعامل پتروشیمی هویزه

 • مهندس گرشاسبی/مدیرعامل پتروشیمی ایلام

  مهندس گرشاسبی/مدیرعامل پتروشیمی ایلام

 • دکتر محمودی/مدیرعامل پتروشیمی لردگان

  دکتر محمودی/مدیرعامل پتروشیمی لردگان

 • مهندس قارونی/مدیرعامل پتروشیمی الماس ماهشهر

  مهندس قارونی/مدیرعامل پتروشیمی الماس ماهشهر

 • مهندس صانعی/مدیرعامل پتروشیمی نوری

  مهندس صانعی/مدیرعامل پتروشیمی نوری

 • مهندس آتش زمزم/مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی خلیج فارس

  مهندس آتش زمزم/مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 • مهندس زال خانی/مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس

  مهندس زال خانی/مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس

 • مهندس صالح احمدی/ مدیرعامل پتروشیمی خوزستان

  مهندس صالح احمدی/ مدیرعامل پتروشیمی خوزستان

 • دکتر کریمی /مدیرعامل پتروشیمی اروند خلیج فارس

  دکتر کریمی /مدیرعامل پتروشیمی اروند خلیج فارس

 • دکتر خیاطیان/رئیس و عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

  دکتر خیاطیان/رئیس و عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

 • دکتر پور زرندی/مدیرعامل تامین سرمایه خلیج فارس

  دکتر پور زرندی/مدیرعامل تامین سرمایه خلیج فارس

 • دکتر امیر مسعود جمشیدی/مدیرعامل پتروشیمی هرمز خلیج فارس

  دکتر امیر مسعود جمشیدی/مدیرعامل پتروشیمی هرمز خلیج فارس

 • دکتر انصاری نیک/مدیرعامل پتروشیمی بندر امام

  دکتر انصاری نیک/مدیرعامل پتروشیمی بندر امام

 • رویداد پتروفن 1402 در یک نگاه

  رویداد پتروفن 1402 در یک نگاه

 • مهندس امین نژاد/مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

  مهندس امین نژاد/مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس